Regelsæt for annoncering i Kludemagasinet og butikkers deltagelse i Træf

Regelsæt for annoncering i Kludemagasinet:
Når du har annonceret i Kludemagasinet inden for det seneste år, bliver du i februar/marts inviteret til at deltage i det kommende Træf.
Samtidig står du på hjemmesiden i et år, regnet fra det blad du annoncerer i.

Eksempel
Du bliver inviteret til Træf, når du har annonceret i mindst et af bladene fra nr. 2 året før træffets afholdelse og til nr. 1 det år, hvor træffet afholdes.
Du står samtidig på hjemmesiden i et år regnet fra og med det seneste blad, du har annonceret i.

 

Bestyrelsens forventninger til butikker, der deltager med en stand på Dansk Patchwork Forenings årlige Træf.
En tekst, der blev offentliggjort i Kludemagasinet nr. 1/2005:

Sober konkurrence og markedsføring
• Høj forretningsmoral
• Gode tilbud
• Kreative tiltag
• Spændende nye varer
• Desuden er det et krav, at butikken har annonceret i Kludemagasinet inden for det seneste år.

Har du ikke annonceret som beskrevet ovenfor, kan din butik stadig komme med på træf efter aftale med bestyrelsen - mod en merpris på 1.500 kr. ex moms for en stand. (vedtaget i bestyrelsen d. 5/11-2016)

Fra 2017 vil alle butikker ved træftilmelding blive opkrævet et depositum, som selvfølgelig modregnes i den endelige pris. Størrelsen på depositum svarer til 25% af standprisen. Ved afbud efter den 1. juni tilfalder depositum Dansk Patchwork Forening.

Dansk Patchwork Forening - Kongensgade 39 st., 5000 Odense C - Telefon: 6536 1155 - Mail: dpf@patchwork.dk - Webmaster: tilwmdpf@patchwork.dk