Storstrøm Quilterne

Inge Andreassen
Skjernegade 10
4840 Nr. Alslev
Telefon: 
5443 4330
Mailadresse: 

Oprettet september 1995. Storstrøms Quilternes opbygning er stort set som DPF dog uden bestyrelse. Gruppen består for nu af 14 små grupper der hver vælger en kontaktperson som har det antal stemmer i gruppen som de repræsenterer. Lige nu 112 medlemmer fordelt på de 14 kontaktpersoner. 

Foreningens formål: At styrke interessen for og ubrede kendskabet til patchwork, quiltning og applikation. Alle foreningens aktiviteter skal hvile i sig selv, idet foreningen drives udelukkende på ”non profit” vilkår.

Medlemmer: Som medlem i foreningen kan optages enhver, der er medlem af en gruppe tilknyttet foreningen.  En gruppe skal bestå af mindst 4 stemmeberettigede medlemmer. Medlemskabet er personligt. Et medlem kan være medlem af flere grupper, men har kun en stemme.

Årsplan 2019

Dansk Patchwork Forening - Kongensgade 39 st., 5000 Odense C - Telefon: 6536 1155 - Mail: quilt@mail.dk - Webmaster: tilwmdpf@patchwork.dk