Referat fra lokalgruppemøde

Referat fra Ringe d. 21.4 2018.

Deltagere: 44 repræsentanter fra lokalgrupperne fra hele landet.

Fra bestyrelsen: Kirsten Harritsø, Lisbeth Svenstrup, Conny Møller.

Mødet starter med kaffe og rundstykker.

Derefter velkomst ved Else Langæble/MidtfynsQuitlerne

Lisbeth Svenstrups kommentar fra mødet siden sidst:

Har drøftelserne på lokalgruppemødet i 2016 ført til handlinger i DPF??? Det korte svar er JA.

Referat 2016

Velkomst
Dagen startede med en velkomst, samt præsentation af først bestyrelse, så af samtlige deltagere.

Referat - lokalgruppemødet 29 og 30-3-2014

Lørdag eftermiddag med disse emner:

  • Hvad forventer vi af foreningen? Hjemmeside. Ris og ros.
  • Hvad gør I for at hverve medlemmer både lokale og til DPF?
  • Hvad foretager I jer i gruppen? Gode ideer og inspiration til os andre.

Søndag formiddag med dette emne: 

Kom med forslag til nye tiltag på træffet. Gode idéer, andre aktiviteter. Hjælpere!

Referat i PDF fomat

Dansk Patchwork Forening - Kongensgade 39 st., 5000 Odense C - Telefon: 6536 1155 - Mail: dpf@patchwork.dk - Webmaster: tilwmdpf@patchwork.dk