Sy-sammen-lørdag - Ringe

28.09.2019

Programmet for dagen den er endnu ikke endeligt fastlagt, men det ligger fast, at vi får besøg af to butikker: Jettes Patchwork fra Toftlund og Pelunika fra Svendborg.

Der bliver udstilling, lodtrækning m.m. - med andre ord EN FESTLIG, FORNØJELIG OG GLAD DAG!

Pris for medlemmer af MidtfynsQuilterne: 50 kr. Øvrige: 75 kr. Prisen dækker kaffe og rundstykke samt en let frokost, Tilmelding og betaling senest 20. september 2019. Entre: 20 kr. for ”løse” besøgende. 

Send en mail med navn, adresse og tlf. til midtfynsquilterne@gmail.com eller send en sms til Else på tlf. 2124 2091 eller Irma på tlf. 5124 4901.

Betaling til vor konto i Sparekassen Fyn: 0828 0003692493.
Tilmeldingen er først gældende, når betaling er modtaget. Husk at anføre navn og adresse ved betalingen.

Ret til ændringer forbeholdes.

Alle er velkomne!

Skriv gerne til os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil have mere information om vores arrangementer eller kom forbi og sy sammen med os en onsdag og se, hvem vi er, og hvad vi laver. Måske får du lyst at blive medlem. Vi mødes på Tingagerskolen, Ø. Ringvej, Ringe – lokale 28.

Mange hilsner

Bestyrelsen i MidtfynsQuilterne

Type: 
Arrangement

Dansk Patchwork Forening - Kongensgade 39 st., 5000 Odense C - Telefon: 6536 1155 - Mail: dpf@patchwork.dk - Webmaster: tilwmdpf@patchwork.dk