Bosna Quilts

Forfatternavn: 
Otto Müller Verlag

208 sider – Indbundet

ISBN 978-3-7013-1139-2

Sarajevo, Wien, Einbeck, Innsbruck, Dubrovnik, London, Stuttgart – ja, jeg kunne blive ved. Der har nu været mere end 100 udstillinger af ”Bosna Quilts” – overalt er jeg stødt på navnet, og hver gang, jeg har set det, har jeg tænkt, at netop quilts og Bosnien ville jeg ikke umiddelbart forbinde med hinanden. I 1991 gik det tidligere Jugoslavien i opløsning. En strid mellem Serbien og tre andre republikker førte til, at Slovenien, Makedonien, Kroatien og til sidst Bosnien løsrev sig. Striden handlede bl.a. om de forskellige republikkers status i det tidligere Jugoslavien. Bosnien, som var Jugoslaviens mest sammenblandende republik med 40 % muslimer, 33 % serbere og 18 % kroater, blev fanget i midten af striden. I 1992 erklærede befolkningen i Bosnien-Herzegovina deres uafhængighed efter en folkeafstemning. Den blev boykottet af de bosniske serbere, som udråbte deres egen selvstændige republik med hovedstad i Pale uden for Sarajevo. Derefter begyndte krigen i Bosnien. De bosniske kroater og serbere ønskede at skabe etnisk homogene landområder og startede derfor en omfattende fordrivelse af forskellige befolkningsgrupper i de enkelte områder. Konflikten kom til at koste 250.000 menneskeliv. Massakrer, voldtægter, tvangsfordrivelser, koncentrationslejre og tortur var en del af hverdagen for den bosniske befolkning, og over 2 mill. Mennesker måtte forlade deres hjem og flygtede bl.a. til Vesteuropa. Inden krigens start i 1991 blev Bosniens befolkning opgjort til ca. 4,4 mill indbyggere. Da krigen sluttede i december 1995, befandt sig 1,2 mill mennesker som flygtninge i nabolandene og Vesteuropa, mens 1,3 mill var fordrevet inden for landets grænser. Caritas Flygtningecentret ”Galina” i Vorarlberg i Østrig modtog en del bosniske flygtninge. En psykolog, der var tilknyttet centret, opfordrede kunstmaleren Lucia Feinig-Giesinger til at arbejde med flygtningekvinderne og derved hjælpe dem med at bearbejde og leve med traumerne efter krig og flugt. I 1995 startede så projektet ”Bosna Quilts”. Lucia Feinig-Giesinger havde aldrig tidligere arbejdet med tekstiler, men var fast besluttet på, at arbejdet skulle omhandle en kunstnerisk teknik, som hverken hun eller de bosniske kvinder havde erfaringer med fra tidligere. Efter en kort forsøgsperiode var der opstået en klar arbejdsdeling. Designarbejdet udføres af Lucia Feinig, men planlægning af syarbejdet og udførelsen af det står de bosniske kvinder selv for. Hver af dem sætter deres eget præg på quiltene, og der er således ikke tale om vestlig kunst, der udføres af håndværkere i øst, men om et ægte samarbejde. Bosna quiltene er let genkendelige, ikke to quilts er ens, men alle har store flader, der bry-des af rektangler eller kvadrater i kontrastfarver, og alle er de rigt og smukt quiltede. Lucia Feinig gør sig stor umage med designarbejdet og leverer også stof og tråd. Lucia Feinigs mand, Willibald Feinig, fortæller, at Lucia har en fast rutine. Om aftenen skubbes spise-bordet i deres stue op mod væggen, så der er plads til stofrullerne. I årevis har man hver aften kunnet høre lyden af stoffer, der rives, hvorefter de lægges op, flyttes igen og igen, indtil Lucia er tilfreds med resultatet og tegner en skitse af designet. På flygtningecentret i Vorarlberg syede kvinderne på donerede maskiner. Og mellem 100 og 200 arbejdstimer blev lagt i hver quilt. Centrets leder, Sigfried Schöch-Fitz, arbejdede også ihærdigt for projektet. Ikke alene fandt han lokaler og tog sig af regnskaberne, men fandt også en måde at fordele overskuddet mellem kvinderne på, så man undgik misundelse, og inden følte sig snydt. Efter krigens slutning er mange af flygtningene vendt hjem til Bosnien til sønderskudte byer med meget få muligheder for fremtiden. Bosna Quilt værkstedet flyttede med i 1998 og ligger nu i Gorazde ved floden Drina. Byen var under krigen helt indelukket og lider endnu i dag af meget stor arbejdsløshed, og de 12 kvinder, som nu er beskæftiget på Bosna Quilt Værkstedet kan på den måde bidrage til ernæringen af deres familier. Der er udgivet en bog om projektet ”Vernähte Zeit”, som kan lånes i foreningens bibliotek. Man kan også læse mere om projektet på www.bosnaquilt.at   Artikel i Kludemagasinet 1/2009 v/Bente Eiler Bogen kan nu lånes i Foreningens bibliotek.

Bogudlån

Dansk Patchwork Forening - Kongensgade 39 st., 5000 Odense C - Telefon: 6536 1155 - Mail: quilt@mail.dk - Webmaster: tilwmdpf@patchwork.dk